Бърз преглед на повишаването на акцента върху собствения капитал върху ориентирана към политиката оценка на въздействието върху здравето

Целта на статията е да предостави обобщение на текущото мислене и доклади за HIAef и да предложи на държавите-членки опции за това как да продължат напред тази работна сфера, HIAef в рамките на JA. Методите включват бърз преглед на доказателствата и становищата относно настоящата практика, свързана с HIAef.

Автор: С. Гюнтер

Намерете отзива тук.

Тип
EuroHealthNet, изследвания, инструменти
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2011


Назад към базата данни