Kriterier för databas för ojämlikhet i hälsa

EuroHealthNet Database on Health Oequalities

Smakämnen databas för ojämlikhet i hälsa inkluderar publikationer, god praxis, initiativ, organisationer och datakällor om ojämlikhet i hälsa. Syftet är att ge användarna tillgång till de viktigaste publikationerna och initiativen om ojämlikhet i hälsa, främst i Europa. Bidragen väljs ut eller godkänns av EuroHealthNets personal, baserat på gemensamt överenskomna kriterier.

Bidra till databasen

Databasen om ojämlikhet i hälsa uppdateras kontinuerligt. Nya bidrag som passar inkluderingskriterierna nedan är välkomna. Vi inbjuder dig att dela ditt arbete och dina resultat med oss ​​och allmänheten hälsa gemenskap.

För att ladda upp lägg till en post, fyll i följande information bidragsblanketten och bifoga din fil.

 • Ditt namn
 • Din email
 • Sammanfattning/beskrivning av posten
 • Titel på bidraget
 • Typ av post
 • tema
 • Land
 • Genomförandenivå
 • År

När du fyller i sammanfattningen/beskrivningen, inkludera ord som folk kan använda när de söker efter ämnet som inlägget handlar om. Till exempel, sysselsättning, rasism, utbildning, socialt skydd, klimatförändringar etc.

 

Inkluderings- och uteslutningskriterier

Inkludering

Dokument:

 • Dokument (vetenskapliga rapporter och artiklar, grå litteraturrapporter, policydokument, doktorsavhandlingar) som uttryckligen fokuserar på ojämlikheter i hälsa, analys av orsaker och situationer och vad som kan göras för att komma till rätta med dem.
 • Fokus i dokumenten bör ligga på arbetet i WHO Europa, EU-institutionerna, EU:s medlemsstater, EU-kandidatländer, tidigare EU-länder, EES-länder och länder från Sydösteuropanätverket.
  • När så inte är fallet bör det finnas en tydlig koppling till EU:s politik eller projekt.
 • Dokumentet bör vara skrivet på ett europeiskt språk.
 • Dokument publicerat sedan (och inklusive) 2010
 • Som är fritt tillgängliga och öppna

Datakällor:

 • Databaser, statistikavdelningar/kontor, datatjänster som underlättar undersökningen av ojämlikheter i hälsa, de socioekonomiska egenskaperna hos hälsoresultat och hälsobeteende, samt avgörande faktorer för hälsan.
 • Som är fritt tillgängliga och öppna

Praxis, organisationer och initiativ:

 • Initiativ, lagstadgade/offentliga organ, ideella organisationer.
 • Tankesmedjor och stiftelser som (även) finansieras av den privata sektorn kan inkluderas om en garanti för oberoende och integritet överenskoms och tillämpas (Se nedan)
 • Lovande metoder och databaser med metoder som uttryckligen fokuserar på ojämlikhet i hälsa.

Uteslutning

 • Dokument som inte uttryckligen nämner ojämlikhet i hälsa, även när de tar upp nyckelfaktorer för hälsa;
 • Publikationer som är baserade på forskning finansierad av privata, vinstdrivande företag (om de är i linje med ansvarsfriskrivningen nedan);
 • Tidningsartiklar;
 • Åsiktsartiklar/kommentarartiklar, skrivna för att förmedla åsikter eller stimulera forskning/diskussion, utan forskningskomponent;
 • Avhandlingar och publicerade sammanfattningar.
 • Resurser som inte är öppen källkod eller annat material som kräver betalning, eller som inte är fritt tillgängliga och öppna

Ansvarsfriskrivning - privata företag och ekonomiska aktörer

Vi förbehåller oss rätten att utesluta publikationer som inte är i linje med EuroHealthNets policy att arbeta med ekonomiska aktörer.

"I alla processer relaterade till regulatoriska processer eller miljöer, till exempel vid reglering av livsmedel, alkohol eller liknande produkter, kommer EuroHealthNet att tillämpa en försiktighetsprincip om att inte samarbeta med ekonomiska aktörer om inte en transparent garanti för oberoende och integritet överenskommits och tillämpas."

 

För mer information om databasen vänligen kontakta

Chantal Verdonschot – c.verdonschot@eurohealthnet.eu

Senast uppdaterad: januari 2023

Tryck på Enter
Följ oss
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Innehållet på denna webbplats är maskinöversatt från engelska.

Medan alla rimliga ansträngningar gjordes för att tillhandahålla korrekta översättningar kan det finnas fel.

Den interaktiva kartan och ordlistan kan inte översättas till ett annat språk.

Vi är ledsna för besväret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.
Hoppa till innehåll