Den europeiska pelaren för sociala rättigheter: ett viktigt verktyg för att förbättra hälsan för alla

Att bygga en mer inkluderande och rättvisare union är en nyckelprioritet för Europeiska kommissionen (EG). I mars 2016 presenterade EG en preliminär översikt över den europeiska pelaren för sociala rättigheter och inledde ett brett offentligt samråd. Ett år senare publicerade EG sitt slutliga förslag till den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren anger ett antal nyckelprinciper och rättigheter för att stödja rättvisa och väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem och mer motståndskraftiga ekonomiska strukturer. Pelaren är utformad som en kompass för en förnyad konvergensprocess mot bättre arbets- och levnadsförhållanden. Det är främst tänkt för euroområdet men öppet för alla EU-medlemsstater.

EPSR, när det implementeras, kommer att leda till en minskning av ojämlikheten i hälsa - de orättvisa och undvikbara hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna. Cirka 90% av ojämlikheten i hälsa kan förklaras av ekonomisk osäkerhet, social utslagning och brist på anständigt arbete och dåliga arbetsförhållanden samt bostäder av dålig kvalitet [i]. Det här är de exakta områdena som också omfattas av EPSR. Tillgång till kvalitetshälsovård står endast för cirka 10% av skillnaderna i hälsotillstånd mellan olika socioekonomiska grupper.

Hitta faktabladet här

Typ
EuroHealthNet, statligt / institutionellt / folkhälsodokument, policy- och policyanalys
tema
Sysselsättning, arbetshälsa, vuxenutbildning, ungdomsanställning, ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom, styrelseformer, hälsa i alla politikområden, välfärdsekonomi, hälsoeffektbedömning, hållbar utveckling
Land
Europa
Årsmodell
2020


Tillbaka till databas