Databas: Trimbos Institute – För psykisk hälsa

Trimbos tillhandahåller forsknings-, policy- och praxisbaserade råd till yrkesverksamma om psykisk hälsa och missbruksfrågor över hela livsförloppet och över hela spektrumet för främjande, förebyggande, behandling och återhämtning. Vi fokuserar också på att förbättra den psykiska hälsan och välbefinnandet för specifika grupper med hög risk att utveckla psykiska hälso- eller missbruksproblem – samt specialiserar oss på strategier som stärker skyddsfaktorer och minimerar riskfaktorer för psykisk ohälsa.

Utforska databasen här.

Typ
Datakällor, Policy & Policy Analysis, Practices & Practices Databases, Research
tema
Åldrande, grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI +, migranter, funktionshinder, mental hälsa, missbruk
Land
Nederländerna
Nivå
Europeiskt, internationellt


Tillbaka till databas