Mot en hälsobegränsningsrevisionsprocess

Detta dokument härrör från det arbete som utförts som en del av Equity Action. Den bygger på samarbete med Europeiska kommissionen för att genomföra två hälsojämlikhetsrevisioner och:

  1. Identifierar varför och när du ska använda en hälsobegränsningsrevision
  2. Beskriver processen för att genomföra den primära och sekundära screening och det efterföljande gransknings- och granskningsarbetet
  3. Identifierar lärande från processen
  4. Presenterar screeningverktyget för granskning av hälsoinriktningar

Hitta dokumentet här.

Typ
EuroHealthNet, myndighetsdokument för statlig / institutionell / folkhälsa, policy- och policyanalys, verktyg
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2012


Tillbaka till databas