Den rätta starten på ett hälsosamt liv som utjämnar hälsovården bland barn, ungdomar och familjer i Europeiska unionen - Vad fungerar?

Denna rapport utvecklades inom GRADIENT-projektet. Den beskriver ojämlikheter i hälsa bland barn, ungdomar och familjer i EU, beskriver det politiska sammanhanget och vad EU gör för att ta itu med frågan, ger exempel på och utvärderar policyer och insatser för att ta itu med hälsogradienten och erbjuder fallstudier.

Författare: I. Stegeman, C. Costongs och GRADIENT Consortium

Hitta rapporten här. 

Typ
EuroHealthNet, Policy & Policy Analysis, Research
tema
Moderns hälsa, prenatal, barndomsförhållanden, ungdomars hälsa, utbildning
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2012


Tillbaka till databas