Publikationer från European Observatory on Health Systems and Policies

European Observatory on Health Systems and Policies publicerar i en mängd olika format som är skräddarsydda för att spegla publikens behov. Dessa analytiska studier av European Observatory är utformade för att vara auktoritativa och detaljerade publikationer som utforskar särskilda ämnen eller teman i detalj. De allra flesta av dessa verk är fritt tillgängliga att ladda ner och papperskopior av några av dessa studier kan beställas från European Observatory. Vissa studier finns att köpa från Cambridge University Press som European Observatory har sammanställt en rad gemensamma studier med.

Gå till publikationerna här.

Typ
Policy & policyanalys, forskning
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas