Hemlöshetens olika ansikten

Denna policyrapport från Europeiska kommissionen behandlar hemlöshetens olika ansikten och utforskar behovet av specifika data och åtföljande policyer för att ta itu med fenomenet. Den drar slutsatsen att övervakning av hemlöshet ger en grund för lämpliga politiska ingripanden. Det är viktigt att överväga hur olika mättekniker sannolikt under- eller överrepresenterar olika undergrupper som upplever hemlöshet (t.ex. kvinnor, ungdomar eller migranter). Den mindre andelen kvinnor i officiell hemlöshetsstatistik kan delvis förklaras av skillnader i hur hemlöshet upplevs av kvinnor, relativt män; hur det definieras i officiell statistik; och hur det mäts. Dessutom undersöker briefen former av stöd för att tackla ungdomshemlöshet som bör ta hänsyn till deras specifika behov, erbjuda utbildningsmöjligheter och fokusera på känslomässig utveckling. Avslutningsvis diskuterar briefen bostadsförst-metoden som fungerar under ett personcentrerat förhållningssätt och ger individer en hög grad av valmöjligheter och kontroll. Det ger ett skräddarsytt stöd som inte bara tar upp bostadsstabilitet, utan även andra områden i livet som kan behöva uppmärksammas.

Gå till publikationen här.

Typ
Statligt / institutionellt / folkhälsovetenskapligt dokument, policy och policyanalys
tema
Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas