Att ta itu med projektet GRADIENT in Health Inequalities

Gradientprojektet är ett samarbetsprojekt som involverar 12 institutioner (universitet, forskningsinstitut och folkhälsa
institut) från hela Europa. Projektet syftade till att identifiera åtgärder som skulle kunna höja socioekonomiska gradienter i hälsa bland barn och ungdomar i EU. Huvudmålen var att utveckla en konsensusbaserad europeisk ram för att övervaka och utvärdera folkhälsopolitiken, för att bedöma om och varför barn och familjer från olika socioekonomiska grupper reagerar och agerar annorlunda mot åtgärder inom den allmänna politiken, för att göra en översyn av skyddande faktorer för barns och ungdomars och deras familjs hälsa med fokus på socialt kapital och att analysera olika välfärdsregimer och allmän politik i olika EU-länder och jämföra effekterna för familjer och barn. Resultaten och resultaten av projektet formulerades till politiska rekommendationer och sprids på EU-nivå, nationell och regional nivå.

Hitta mer information här. 

Läs om det på EU-åtgärdssida.

Typ
EuroHealthNet, organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa, policy- och policyanalys, forskning
tema
Moderns hälsa, prenatal, barndomsförhållanden, ungdomars hälsa, utbildning
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort


Tillbaka till databas