Stärka hälsan i alla policyer inom din organisation - Granskningsverktyg

Detta verktyg är avsett att hjälpa dem som använder det att stärka sin inställning till hälsa i alla policyer (HiAP). Verktyget ger ett format för en strukturerad diskussion med viktiga ledare och mästare för HiAP inom din organisation och för att lyfta fram rollen som rättvisa i policys. Den är baserad på bevis och direkt erfarenhet från den gemensamma åtgärden ”Equity Action” -partner.

Hitta verktyget här.

Typ
EuroHealthNet, myndighetsdokument för statlig / institutionell / folkhälsa, policy- och policyanalys, verktyg
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2013


Tillbaka till databas