Sláintecare Healthy Communities Project: Impact Evaluation Report

Denna rapport syftar till att bygga på forskning och resultat från 2021 och aktionsforskning under 2022 till:

  • Utvärdera effekten av Healthy Communities-teamet på effektiviteten i genomförandet av programmet.
  • Fortsätt utvärderingen av det övergripande programmet Healthy Communities (och dess program: social förskrivning, hälsosam mat på ett enkelt sätt, hälsosam mat på ett enkelt sätt Coola snubbar, välbefinnande och stresshantering, hälsokunskapssvit med tre kurser (dvs. hälso- och samhällspersonal, Well Now and Mind) Yourself Men's Health, We Can Quit and Smoke Free Homes) på deltagarna.

Själva forskningen involverade en blandad metod, inklusive kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och självreflektioner från intressenter, kvantitativ data från programhanteringsprogram och frågeformulär före och efter kursen.

Läs rapporten här.

Typ
Forskning
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Irland
Nivå
Internationell
År
2024


Tillbaka till databas