Endast "verklig jämlikhet" kan göra slut på den onda cirkeln av fattigdom

Detta FN rapport Parlamentet konstaterar att barn som föds i missgynnade familjer nekas lika möjligheter: deras möjligheter att uppnå en anständig levnadsstandard som vuxna försämras avsevärt av det faktum att deras föräldrar är fattiga.

Den särskilda rapportören undersöker de kanaler genom vilka fattigdomen vidmakthålls, inom områdena hälsa, boende, utbildning och sysselsättning. Tillväxten av ojämlikheter i sig är en viktig bidragande faktor: ju mer ojämlika samhällen är, desto mindre tillåter de social rörlighet, och ojämlikhet i välstånd är särskilt frätande i det avseendet.

För att läsa rapporten klicka här. 

Typ
Statligt / institutionellt / folkhälsovetenskapligt dokument, policy och policyanalys
tema
Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom, Finansiering och finansiering, Grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HGBTI+, migranter, funktionshinder, mödrahälsa, pre-perinatal, barndomsförhållanden, ungdomars hälsa, utbildning
Land
Välgörenhet
Nivå
Internationell
År
2021


Tillbaka till databas