Att lära av utvärdering av hälsoeffekter (Equity Action) (bearbetning och utbildning)

Att integrera rättvisa i konsekvensbedömningsprocessen är utmanande eftersom rättvisa är ett svårt begrepp att definiera, som inte överensstämmer mellan medlemsstaterna, med olika betydelser i olika kulturer. Den gemensamma åtgärden för aktiekapital har börjat utveckla färdigheter och kapacitet för hälsoeffektbedömning (HIA) i hela Europa, med särskilt fokus på att bedöma rättvisa. Om en HIA genomförs väl kan det ha en betydande inverkan på olikheter i politik och hälsa. Denna rapport är baserad på utvärderings- och reflektionsrapporter från Ben Cave Associates, feedback från MS-deltagare, deras fallstudier och lärande från peer to peer-presentationer.

Rapporten behandlar två områden

  1. lära av att genomföra en hälsoeffektbedömning med ett eget kapitalfokus och
  2. lära av att leverera själva utbildningen.

Hitta rapporten här. 

Typ
EuroHealthNet, verktyg
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2011


Tillbaka till databas