Gemensamt uttalande: Dags för en ambitiös europeisk plattform för långtidsvård

Med tanke på högnivåevenemanget för det belgiska ordförandeskapet i EU om den europeiska pelaren för sociala rättigheter som äger rum i La Hulpe den 15 och 16 april 2024, samt det kommande valet till Europaparlamentet, uppmanar 16 europeiska organisationer EU:s beslutsfattare att förbättra genomförandet av pelare princip 18 om rätten till långtidsvård under nästa lagstiftande församling 2024–2029, med början med skapandet av en europeisk plattform för långtidsvård. Detta är ett viktigt första steg för att samordna de brådskande åtgärder som behövs för att komma till rätta med underinvesteringar, otillräckligt socialt skydd, brist på personcentrering och personalbrist inom långtidsvården. Slutligen, i linje med uppmaningen från högnivågruppen för framtiden för socialt skydd, måste långtidsvård stödjas av ekonomisk politik som prioriterar vårdutgifter inte som en kostnad, utan som en investering för att säkerställa hållbarheten i Europas ekonomi.

Läs det gemensamma uttalandet här.

Typ
Organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas