International Horizon Scanning and Learning Report: Five Essential Conditions for Health Equity

Denna rapport använder WHO:s fem grundläggande villkor, en innovativ rättighets- och evidensbaserad multisektoriell politisk handlingsram, som syftar till att ta itu med komplexa och ihållande hälsoklyftor, påskynda åtgärder och öka möjligheterna att uppnå hälsosamma välmående liv för alla, utan att lämna någon bakom sig. . Detta är den första i en serie rapporter, som kommer att fokusera på var och en av de fem väsentliga villkoren med exempel på internationell bästa praxis. De väsentliga förutsättningarna överlappar varandra och är sammanlänkade, vilket understryker behovet av ett tvärsektoriellt och systemövergripande tillvägagångssätt för att ta itu med ojämlikhet i hälsa.

För att läsa rapporten, klicka här.

Typ
Policy & Policy Analysis, Practices & Practices Databaser
tema
Sysselsättning, företagshälsa, vuxenutbildning, ungdomsanställning, ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom, hälso- och sjukvårdssystem, primärvård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft
Land
Storbritannien
Nivå
Internationell
År
2023


Tillbaka till databas