Infografik: Samhället bör tillhandahålla en rättvis plattform för alla medborgare att nå god hälsa

European Public Health Alliance utvecklade en infografik som visar upp statistik om effekterna av sociala hälsobestämningsfaktorer i hela Europa. Informerad av WHO:s vägledning och litteratur, innehåller den information relaterad till bostäder, utbildning och sysselsättning, såväl som korsande diskriminering som kön, hudfärg och erfarenhet av migration.

Läs infografiken här.

Typ
Övrigt, Verktyg
tema
Byggd miljö (bostäder, transporter, stadsplanering), Sysselsättning, företagshälsa, vuxenutbildning, ungdomsanställningar, Grupper som upplever utsatthet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI+, migranter, funktionshinder
Land
Belgien
Nivå
Giltigt körkort


Tillbaka till databas