Hälsosamma, välmående liv för alla: WHO European Health Equity Status Report (2019)

Det krävs politiska åtgärder för att möta alla fem villkor. I rapporten om hälsokapitalstatus tas också hänsyn till drivkrafterna för hälsokapitalet, nämligen de faktorer som är grundläggande för att skapa mer rättvisa samhällen: konsekvens i politiken, ansvar, socialt deltagande och bemyndigande. Rapporten tillhandahåller bevis för indikatorerna som driver hälsoskillnader i var och en av de 53 medlemsstaterna i regionen samt lösningarna för att minska dessa orättvisor.

Den 2019 WHO-rapport om hälsokapitalstatus identifierade de väsentliga förutsättningarna som behövs för att skapa och upprätthålla ett hälsosamt liv för alla. Rapporten, ett initiativ från WHO Europe, uppmanade regeringarna att vidta politiska åtgärder för att möta dessa fem villkor, som är:

  • god kvalitet och tillgängliga hälsovårdstjänster
  • inkomstsäkerhet och socialt skydd
  • anständiga levnadsvillkor
  • socialt och mänskligt kapital
  • anständiga arbets- och anställningsvillkor.

Rapporten gav bevis för att dessa tillstånd driver ojämlikheter i hälsa i alla de 53 medlemsstaterna i regionen. Den innehåller lösningar för att minska dessa orättvisor. Rapporten identifierade också den så kallade drivkrafter för hälsokapital. Det är de faktorer som är grundläggande för att skapa mer rättvisa samhällen:

  • Policykonferens
  • Ansvarighet
  • Socialt deltagande
  • Empowerment

Hitta rapporten här. 

Typ
Dokument från myndighetens / institutionens / folkhälsans lagstadgade organ
tema
Byggd miljö (bostäder, transport, stadsplanering), Sysselsättning, arbetshälsa, vuxenutbildning, ungdomsanställning, miljö, klimatförändringar, ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom, hälso- och sjukvårdssystem, primärvård integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2019


Tillbaka till databas