Hälsoutgifter uppmanar regeringar att inte upprepa tidigare misstag när de återuppbygger från covid-19

Du har nu möjlighet WHO Barcelonas kontor för finansiering av hälsosystem har framhållit behovet för regeringar att upprätthålla en högre nivå av offentliga utgifter för hälsa till större nytta för samhället trots förväntade budgettryck efter pandemin. Rapporten, "Utgifter för hälsa i Europa: gå in i en ny era”, är den första djupgående analysen av hälsoutgifter i alla 53 medlemsstater i WHO:s europeiska region under nästan två decennier.

Hälsoutgifter som ett politiskt val

Rapporten konstaterar att utgifterna för hälsa ökade före finanskrisen 2008. En betydande förskjutning bort från offentliga utgifter för hälso- och sjukvård som svar på krisen har dock inte vänts under senare år. Mellan 2013 och 2018 växte egenutbetalningar snabbare än de offentliga utgifterna för hälsa i de flesta av de lägre medelinkomstländerna i regionen, och i ungefär hälften av de övre medelinkomstländerna och höginkomstländerna. Åtstramningar inom hälsosektorn – budgetnedskärningar och täckningsbegränsningar – har underminerat nationella och regionala framsteg mot universell hälsotäckning. Detta har pressat sjukvårdskostnader på hushållen, ökat egenutbetalningar, lett till otillfredsställda behov och ekonomiska svårigheter och förvärrat socioekonomiska ojämlikheter inom och mellan länder.

Hälsoutgifter som en investering

Covid-19 har visat vikten av robusta hälsosystem och de långsiktiga fördelarna med att investera i befolkningens hälsa. Länderna var snabba med att mobilisera ytterligare medel till hälsosystemet som svar på pandemin, men att behandla och förebygga covid-19 och ta itu med effekterna av störningar i tjänsterna kommer att kräva fortsatta investeringar under de kommande åren. Ihållande ökningar av offentliga utgifter för hälsa i kombination med väl utformad offentlig politik kan mildra de negativa effekterna av covid-19 samtidigt som det bygger upp hälsosystemets motståndskraft. Rapporten lyfter också fram att utgifterna för primärvård står för mindre än hälften av alla hälsoutgifter, trots att det är ett kostnadseffektivt sätt att leverera hälsovård till samhällen. WHO har krävt att ytterligare 1 % av bruttonationalprodukten (BNP) i offentlig finansiering ska spenderas på primärvård.

Hitta hela rapporten (på engelska) här.

Europeiska arbetsprogrammet

Minskning av de offentliga utgifterna för hälsa efter finanskrisen skadade hälsosystemen. Ökade offentliga investeringar i hälsa behövs i de flesta länder för att göra framsteg mot universell hälsotäckning och för att förbättra hälsa, välbefinnande och skydd mot hälsonödsituationer – mål som är centrala för Europeiskt arbetsprogram 2020–2025 – "United Action for Better Health in Europe."

Du hittar ytterligare information (på engelska) här.

Typ
Organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa
tema
Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2021


Tillbaka till databas