Bedömning av hälsoeffekter: Sammanfattningsrapport före frågeformuläret

Denna sammanfattningsrapport sammanför svar från medlemsstaterna (MS) och partner som ingår i den gemensamma åtgärden (JA) för att presentera en bild av användningen och effekten av HIA-processen (Health Impact Assessment) i länderna. Sammanfattningsrapporten ger en översikt över var olika medlemsstater är med HIA-metoden, information om olika sakkunskap och resurser som finns tillgängliga för MS i förhållande till HIA och övervägande av eget kapital i HIA-processen.

Författare: S. Gunther

Hitta rapporten här. 

Typ
EuroHealthNet, verktyg
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2011


Tillbaka till databas