Hälsokapital och regional utveckling i EU - Tillämpning av EU: s strukturfonder

Denna publikation gör det möjligt för varför hälsa och hälsa är jämlikt med samhällets ekonomiska och sociala utveckling och för att uppnå målen i EU: s övergripande 2020-strategi för "Smart, innovativ och inkluderande tillväxt". Innehållet i rapporten baseras på resultaten av två studier som genomförts av Equity Action Regional Network. Detta är ett nätverk av trettio europeiska regioner i tio medlemsstater som samlades som en del av aktieprogrammet (EU samfinansierade gemensam åtgärd för ojämlikhet i hälsa). Nätverket har identifierat konkreta exempel på hur ojämlikheter i hälsa kan hanteras på subnationell nivå och har visat hur EU: s strukturfonder kan användas av folkhälsovårdspersonal och beslutsfattare för att uppnå större hälsokapacitet i Europa.

Hitta publikationen här.

Typ
EuroHealthNet, statligt / institutionellt / folkhälsodokument
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2013


Tillbaka till databas