EU4Health-projekt: effektiva kommunikations- och spridningsstrategier

SHARP Joint Action syftar till att stärka beredskapen i EU mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och stödja implementeringen av internationella hälsoföreskrifter (2005).
Webbplatsen föreslår effektiva kommunikations- och spridningsstrategier för EU4Health-projekt, inklusive en plan för effektiv programkommunikation för framtida gemensamma åtgärder inom EU:s hälsopolitik. "Dr Milan Jovanovic Batut" är också tillgänglig från SHARP-partnern, Institute of Public Health of Serbia, en onlineportal som tillhandahåller värdefulla utbildningsresurser som utvecklats under den gemensamma åtgärden.

Alla resurser finns tillgängliga här.

Typ
Organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2023


Tillbaka till databas