EU-kompass om mental hälsa och välbefinnande

EU-kompassen för åtgärder för mental hälsa och välbefinnande var en webbaserad mekanism som används för att samla in, utbyta och analysera information om politik och intressentaktiviteter inom mental hälsa. Mellan 2015-2018 förmedlade kompassen information om det europeiska ramverket för åtgärder för mental hälsa och välbefinnande. Den övervakade politik och verksamhet för mental hälsa och välbefinnande i EU-länder och icke-statliga intressenter genom att:

  • Identifiering och spridning av europeisk god praxis inom mental hälsa
  • Insamling av data om intressenters och nationella aktiviteter inom psykisk hälsa genom tre årliga undersökningar
  • Organisering av tre årsrapporter och forumevenemang
  • Håller workshops om psykisk hälsa i varje EU-land och på Island och Norge
    Dessutom samarbetade EU-kompassen med EU-gruppen av statliga experter på mental hälsa och välbefinnande och icke-statliga intressenter vid utarbetandet av fyra vetenskapliga artiklar.

Hitta mer information här. 

Typ
EuroHealthNet, organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa
tema
Moderns hälsa, prenatal, barndomsförhållanden, ungdomars hälsa, utbildning
Land
Europa
Nivå
Europeiska, nationella
Årsmodell
2015


Tillbaka till databas