Databas: Equal Health Opportunities Practice | Praxisdatenbank Gesundheitliche Chancengleichheit

Equal Health Opportunities Practice Database är Tysklands största databas med bästa praxis för hälsofrämjande tjänster, med fokus i synnerhet på utsatta befolkningsgrupper som upplever hälsobördor. Databasen initierades 2003 av Federal Center for Health Education (BZgA) och har sedan dess funnits på kontoret för Cooperation Network for Health Equal Opportunities. Praktikdatabasen har kontinuerligt utvecklats och fungerar idag även som ett instrument för kvalitetsutveckling inom hälsofrämjande.

Utforska databasen här.

EuroHealthNet anordnade ett landsutbytesbesök om bästa praxis med det tyska federala centret för hälsoutbildning (BZgA), den franska nationella folkhälsomyndigheten (Santé publique France) och det nederländska nationella institutet för folkhälsa och miljö (RIVM). Mer information, här.

Typ
Datakällor
tema
Styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, bedömning av hälsoeffekter, hållbar utveckling, hälso- och sjukvårdssystem, primärvård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft
Land
Tyskland
Nivå
Giltigt körkort
År
innan 2010


Tillbaka till databas