Effekter och genomförbarhet av lektionsintegrerad fysisk aktivitet i en svensk grundskola

En studie gjord i en svensk grundskola visar potential i att integrera fysisk aktivitet i den teoretiska undervisningen i olika ämnen för att nå den rekommenderade träningsnivån bland barn i skolåldern. Fysisk aktivitet (PA) främjar hälsan hos såväl vuxna som barn. Samtidigt är det en stor andel barn som inte uppfyller rekommendationerna för PA och det behövs fler skolbaserade insatser för att öka PA. Denna studie undersöker effektiviteten och genomförbarheten av lektionsintegrerad PA i en svensk grundskola.

Gå till tidningen här.

Typ
Forskning
tema
Icke-smittsamma sjukdomar, alkohol, näring, fetma, cancer, rökning, fysisk aktivitet
Land
Sverige
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas