Behöver Europa en hälsounion?

Anne Bucher skriver för Bryssel-baserad ekonomisk tankesmedja (Bruegel) att hälsoresultaten i Europeiska unionen är bra med internationella standarder, även jämfört med andra utvecklade ekonomier, och förbättrades kontinuerligt före COVID-19. Detta återspeglar anpassningen av målen att förbättra hälsa och välbefinnande med det övergripande socioekonomiska målet välstånd, och tyder på att en radikal översyn av EU:s hälsopolitik inte behövs. EU skulle dock kunna dra nytta av en närmare integration på vissa områden och vara effektivare när det gäller att tillhandahålla en hög hälsoskyddsnivå. EU skulle kunna vidta åtgärder på följande områden:

  • Ytterligare hälsounionens strategi för att ta itu med gränsöverskridande externa effekter och förbättra hälsosäkerheten.
  • Inrätta system för övervakning av icke-smittsamma sjukdomar och konsolidering av vetenskaplig kunskap.
  • Överväga 'Hälsa i alla policyer' principen att bättre organisera, samordna och konsolidera den vetenskapliga kunskap som ligger till grund för hälsoskyddsåtgärder i sektorsspecifik lagstiftning, och bör mer systematiskt tillämpa regler för bättre lagstiftning på hälsoeffekterna av EU:s politik.
  • Stöd den digitala omvandlingen av hälsosystem och sätt upp höga mål för Europeiskt hälsodatautrymme initiativ, som är en kritisk infrastruktur för framtiden för hälsoforskning, reglering och beslutsfattande. Flera icke-hälsopolitiska EU-politiska mål (sammanhållningspolitik, Europeiska pelaren för sociala rättigheterekonomisk styrning) är kopplade till hälsosystemens prestanda. En gemensam uppfattning om hur man mäter denna prestanda skulle informera dessa policyer på ett konsekvent sätt.
  • Övervakningen av ojämlikheter i hälsa, inklusive sådana som är relaterade till tillgång till och kvalitet på hälso- och sjukvård, bör förbättras som ett första steg.

Hitta hela policybidraget här. 

Typ
Datakällor, Statut / institutionell / folkhälsodokument, policy & policyanalys
tema
Digital, hälsa och hälsa, digitalisering, hälsokunskap, styrning, hälsa i alla politikområden, ekonomi för välbefinnande, hälsoeffekter, hållbar utveckling, hälsosystem och tjänster, primärhälsovård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2022


Tillbaka till databas