Utveckla hälsosamma städer i 20 steg: WHO-kurs

"Hur man utvecklar och upprätthåller en hälsosam stad i 20 steg" är en ny onlinekurs tillgänglig på WHO:s globala plattform, OpenWHO. Med rötter i principerna för Healthy Cities-rörelsen fördjupar vart och ett av de 20 stegen väsentliga aspekter av den skriftliga guiden som publicerades 2022. Kursen innehåller också 20 korta videor där samordnare visar upp exempel på policyer, program och projekt som framgångsrikt har implementerats under de senaste 35 åren.

Läs mer om kursen här.

Typ
verktyg
tema
Byggd miljö (bostäder, transporter, stadsplanering), styrning, hälsa i alla politikområden, välbefinnandeekonomi, hälsokonsekvensbedömning, hållbar utveckling
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas