Tillämpning av de grundläggande folkhälsofunktionerna

WHO och IANPHI publicerade en teknisk guide för att underlätta landets implementering av viktiga folkhälsofunktioner, som är grundläggande för en integrerad, heltäckande och hållbar strategi för folkhälsa. Väsentliga folkhälsofunktioner (EPHF) har erkänts som en kärnkomponent i primärvårdens synsätt och är centrala för en integrerad, heltäckande, hållbar och kostnadseffektiv strategi för att förbättra individens och befolkningens hälsa och minska sjukdomsbördan, enligt artikulering i Astanas deklaration om primärvård och i olika resolutioner från Världshälsoförsamlingen och regionala kommittéer. Deras tillämpning för att tillgodose befolkningens hälsobehov har dock förblivit oklar. Detta dokument presenterar ett tekniskt referenspaket för att stödja en omfattande operationalisering av folkhälsan med hjälp av EPHF:erna och beskriver en steg-för-steg-strategi för deras tillämpning, inklusive ett antal fallexempel.

Gå till guiden här.

 

Typ
Statligt / institutionellt / folkhälsovetenskapligt organ, organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa
tema
Hälso- och sjukvårdssystem, primärvård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft
Land
Schweiz
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas