Direktivet om adekvata minimilöner: redan en gamechanger i en tredjedel av medlemsstaterna

Denna ETUI Policy Brief belyser den tidiga effekten av direktivet om adekvata minimilöner på fastställande av minimilöner i flera EU-medlemsstater även före dess formella genomförandetid den 15 november 2024. Noterbart har 15 av 22 EU-länder med lagstadgade minimilöner sett betydande minimilöner nominella ökningar. Denna trend tillskrivs både höga inflationstakt i hela EU och direktivets "dubbla anständighetströskel", definierad i termer av de indikativa referensvärdena på 60 % av medianlönen och 50 % av medellönen.

Gå till policyöversikten här.

Typ
Policy & Policy Analys
tema
Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2024


Tillbaka till databas