Tillgång för behövande barn till nyckeltjänster för Europeiska barngarantin

Denna rapport från European Social Policy Analysis Network (ESPAN) undersöker i vilken utsträckning de sex nyckeltjänster som omfattas av den europeiska barngarantin är lättillgängliga och överkomliga för barn i låginkomsthushåll i hela EU.

De sex tjänsterna omfattar: (i) effektiv och fri tillgång till högkvalitativ ECEC; (ii) Effektiv och fri tillgång till utbildning och skolbaserad verksamhet. (iii) effektiv och fri tillgång till minst en hälsosam måltid varje skoldag; (iv) Effektiv och fri tillgång till hälso- och sjukvård. v) Effektiv tillgång till hälsosam kost. och (vi) effektiv tillgång till adekvat bostad.

Rapporten fann att även om de flesta EU-länder har mekanismer på plats för att säkerställa tillgång till var och en av dessa tjänster, varierar dessa mekanismer avsevärt i räckvidd. Det finns olika finansiella och icke-finansiella hinder för att få tillgång till dessa tjänster. Bland de icke-finansiella hindren pekar studien på stora geografiska skillnader i många länder som skapar ojämlikhet i tillgång – särskilt mellan stads- och landsbygdsområden.

Läs rapporten här.

Typ
Policy & policyanalys, forskning
tema
Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social inkludering, tillgång till vård, fattigdom, moderns hälsa, premiär, barndom, ungdomars hälsa, utbildning
Land
Europa
Nivå
Giltigt körkort
År
2023


Tillbaka till databas