En familjekänslig strategi i europeiska och nationella åtgärder för att bekämpa energifattigdom

Denna policyrapport från COFACE undersöker hur man kan hantera energifattigdom utifrån ett familjekänsligt tillvägagångssätt. Den belyser de unika utmaningar som hushåll med ensamstående föräldrar, hushåll med kvinnor i ledningen, hushåll mellan generationerna och familjer med funktionshindrade står inför. Den rekommenderar integrerade politiska lösningar för att kombinera energi- och socialpolitik, främja energieffektivitet och förnybara energikällor, investera i bostadsåtgärder och kollektivtrafik samt riktade subventioner till låginkomsthushåll. Genom att prioritera familjeperspektivet kan EU:s institutioner och nationella regeringar arbeta tillsammans för att skapa ett inkluderande tillvägagångssätt för att bekämpa energifattigdom, vilket säkerställer att ingen familj lämnas utan tillgång till överkomliga, pålitliga och tillräckliga energitjänster.

Läs policyöversikten här.

Typ
Organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa, policy och policyanalys
tema
Miljö, klimatförändringar, ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom
Land
Belgien
Nivå
Giltigt körkort
År
2023


Tillbaka till databas