3 strategier för att kommunicera om ungdomars psykiska hälsa

Den här korta guiden, publicerad av FrameWorks Institute, innehåller en förklaring av de underliggande kulturella tänkesätten som främjar improduktivt tänkande om ungdomars psykiska hälsa, tillsammans med strategier för att undvika och avancera när man talar om denna fråga. När man kommunicerar om ungdomars psykiska hälsa kan överbetoning av individers erfarenheter och val, snarare än kollektivt ansvar, förvärra stigmatisering samtidigt som det misslyckas med att motivera systemiskt agerande. Denna berättelse förstärker negativa stereotyper om unga och håller deras röster borta från samtalet. Utöver det har den dominerande berättelsen förlitat sig mycket på "kris"-inramning samtidigt som den erbjuder få eller inga lösningar, vilket gör att problemet verkar oöverstigligt.

Gå till guiden här.

Typ
NGO / Civil Society Document, Research
tema
Mental hälsa, missbruk
Land
Europa
Nivå
Internationell
År
2023


Tillbaka till databas