Finansiering

Vilka EU-medel kan användas för att ta itu med hälsokapital och hur kan hälsofrämjande tjänster finansieras?
Regeringarna måste tillhandahålla tillräckliga hälso- och socialtjänster så att individer kan nå sin högsta möjliga hälsostandard1OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Litauen: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris / European Observatory on Health Systems and Policies, Bryssel.. Sjukvårdsbudgetarna är dock i sig begränsade.

Nuvarande investeringsnivåer

Efterfrågan på offentliga tjänster ökar på grund av vår åldrande befolkning och den ökande bördan för sjuka hälsa. Den offentliga sektorns investeringar i utbildning, hälsa och socialt skydd är dock 20% lägre än för ett decennium sedan2Fransen, L., Del Bufalo, G., & Reviglio, E. (2018). Öka investeringen i social infrastruktur i Europa. (Rapport från högnivågruppen för investeringar i social infrastruktur i Europa) diskussionsunderlag (74) . Investeringsgapet i den sociala infrastrukturen i EU (utbildning, bostäder, hälso- och sjukvård, sociala tjänster) uppskattas till 192 miljarder euro per år. Dessutom ökade hälsoinvesteringsklyftorna från 20 till 70 miljarder euro / år på grund av COVID-19-krisen, cirka 0.6% av EU: s BNP. Det finns också stora variationer mellan länder3Kommissionens arbetsdokument ”Identifiera Europas återhämtningsbehov”, Europeiska kommissionen, Bryssel, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

För att komplettera de nationella regeringarnas ansträngningar att tillhandahålla adekvata offentliga tjänster, på denna sida kan du hitta information om:

  • EU: s budget och finansiering för 2021 - 2027
  • Nya sätt att finansiera och investera i hälsofrämjande tjänster

EU-finansiering

EU-fonder erbjuder underutnyttjade möjligheter att göra förändringar i tillvägagångssätt, att testa initiativ, att inleda partnerskap och att etablera god praxis.

Läs mer om de viktigaste EU-fonderna som kan användas för att förbättra hälsan och minska ojämlikhet i hälsa.

Läs mer

E-guide för finansiering

E-guiden hjälper planerare av hälso- och sjukvården, politiska beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå vid utveckling och finansiering av hälsofrämjande tjänster som gynnar hälsa och välbefinnande för alla.

Läs mer

Tryck på Enter
Följ oss
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Innehållet på denna webbplats är maskinöversatt från engelska.

Medan alla rimliga ansträngningar gjordes för att tillhandahålla korrekta översättningar kan det finnas fel.

Den interaktiva kartan och ordlistan kan inte översättas till ett annat språk.

Vi är ledsna för besväret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.
Hoppa till innehåll