Second Social Systems Recovery (SSR) - Miljö- och rymdgruppsrapport

Denna rapport publicerad av MRC på uppdrag av gruppen Social Systems Recovery (SSR) - Miljö och utrymme, som är värd för Public Hälsa Skottland beskriver hur COVID-19 fortsätter att påverka användningen av grönt och öppet utrymme. Rapporten täcker den rapporterade nyttan av grönt och öppet utrymme för mental och fysisk hälsa efter den första COVID-19-låsning och pågående begränsningar och rekommenderar åtgärder för att stödja framtida beslutsfattande. Den innehåller detaljer om hur detta varierar efter ålder, kön, socioekonomisk status och etnicitet. Det fann ojämlikheter i att besöka grönt och öppet utrymme; 71% av befolkningen kategoriserades som hög socioekonomisk status besökt under de senaste fyra veckorna jämfört med bara 53% av befolkningen kategoriserades som låg socioekonomisk status.

Författare: R. Mitchell, J. Olsen

Hitta rapporten här. 

Typ
Forskning
tema
Åldrande, Byggd miljö (bostäder, transport, stadsplanering), Miljö, klimatförändringar, Grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI +, invandrare, funktionshinder, Moderns hälsa, pre-natal, barndomsförhållanden, tonårshälsa, utbildning , Mental hälsa, missbruk
Land
Storbritannien
Nivå
nationell
Årsmodell
2021


Tillbaka till databas