Gör länken: Jämställdhet och hälsa

COVID-19-pandemin har hotat allas hälsa, har dess inverkan varit annorlunda för män och kvinnor, vilket återspeglar underliggande könsskillnader. Denna EuroHealthNet Policy Précis undersöker kopplingarna mellan kön, hälsa och ojämlikhet under pandemin och tidigare. Man tittar också på metoder från Österrike, Italien, Finland och Irland som hanterar dessa ojämlikheter.

I denna publikation undersöks de vägar som systematiska skillnader, såsom sysselsättningsgapet och den digitala könsfördelningen, leder till ojämlikhet i hälsa och socialt och ekonomiskt välbefinnande under hela livet. Den undersöker hur den nuvarande pandemin ytterligare förstorar dessa ojämlikheter. Exempel på god praxis från EU: s medlemsstater illustrerar hur länder kan gå vidare. Dessa inkluderar våldsbekämpande centra som också rehabiliterar förövarna av våld och könssensitiv arbetsplats hälsofrämjande.

Hitta Policy Précis här. 

Typ
EuroHealthNet, statligt / institutionellt / folkhälsodokument
tema
Digital, hälsa och hälsa, digitalisering, hälsokunskap, sysselsättning, arbetshälsa, vuxenutbildning, ungdomsanställning, grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI +, migranter, funktionshinder, hälso- och sjukvårdssystem, primärvård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2021


Tillbaka till databas