Tidskrifter som publicerar om ojämlikhet i hälsa

Nedan hittar du en lista över tidskrifter som publiceras på ojämlikhet i hälsa. Om du tror att vi saknar en viktig, kontakta!

 • BMC Public Hälsa (Länk)
 • BMJ (Länk)
 • Europeiska tidningen för folkhälsa (Länk)
 • Hälsopolicy (Länk)
 • Internationella tidskriften för miljöforskning och folkhälsa (Länk)
 • JAMA-serien (särskilt JAMA öppen) (Länk)
 • Journal for Equity in Health (Länk)
 • Tidskrift för hälsa och socialt beteende (Länk)
 • Journal of Health Monitoring - Robert Koch Institute (Länk)
 • Lancet (Länk)
 • Folkhälsan (Länk)
 • Scandinavian Journal of Public Health (Länk)
 • Sociala frågor och policygranskning: (Länk)
 • POLS folkhälsa - (Länk)
Typ
Policy & Policy Analys, Practices & Practices Databases, Research, Tools
tema
Åldrande, Byggd miljö (bostäder, transport, stadsplanering), Smittsamma sjukdomar, Digital, hälsa och hälsa, digitalisering, hälsokunskap, Sysselsättning, arbetshälsa, vuxenutbildning, ungdomsarbete, miljö, klimatförändringar, Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social inkludering, tillgång till vård, fattigdom, finansiering och finansiering, styrning, hälsa i alla politikområden, välfärdsekonomi, hälsoeffektbedömning, hållbar utveckling, grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI +, migranter, funktionshinder, hälsosystem och tjänster , primärhälsovård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft, moderns hälsa, premiär, barndom, ungdomars hälsa, utbildning, psykisk hälsa, missbruk, icke-smittsamma sjukdomar, alkohol, näring, fetma, cancer, rökning , fysisk aktivitet
Land
Europa, globalt
Nivå
Europeiska, internationella, lokala, nationella, regionala


Tillbaka till databas