Finsk missbruk och missbruksstrategi - gemensamma riktlinjer för 2030

Denna strategi skisserar gemensamt utvecklingsarbete, mål och prioriterade områden fram till 2030. Syftet är att förebygga och minska risker, skador och problem som orsakas av användningen av alkohol, tobak och nikotinprodukter samt narkotikamissbruk och spel i alla åldersgrupper.

Substance Abuse and Addiction Strategy har följande fem prioriteringar:

  1. stärka rättigheterna för människor som drabbas av missbruk eller har missbruksrelaterade skador som omfattas av missbrukstjänster, liksom rättigheterna för de som står dem nära
  2. stärka samarbete, informationsflöde, expertis och kunskapsbas;
  3. intensifiera politiska åtgärder för alkohol, tobak och nikotin, narkotika och spel;
  4. säkerställa kvalitet, tillgänglighet och tillgänglighet för både förebyggande arbete och missbruk och missbrukstjänster,
  5. säkerställa samarbete och expertis på regeringsnivå för att ta itu med missbruk och missbruk.

Hitta strategin (på finska) här.

  • Alkohol, tobak, droger och spel i Finland - Bakgrundsrapport för substansanvändnings- och missbruksstrategin (diskussionsunderlag 4/2021, på finska) finns här.
  • Handlingsplan för alkohol, tobak, droger och hasardspel - Interim utvärdering och åtgärder som ska intensifieras fram till 2025 (socialministeriet och Hälsa rapporter och memorandum 2021: 13, på finska) finns här.
Typ
Dokument från myndighetens / institutionens / folkhälsans lagstadgade organ
tema
Mental hälsa, missbruk, icke-smittsamma sjukdomar, alkohol, näring, fetma, cancer, rökning, fysisk aktivitet
Land
Finland
Nivå
nationell
Årsmodell
2021


Tillbaka till databas