DRIVERS for Health Equity

DRIVERS (2012-2015) var ett forskningsprojekt finansierat av Europeiska unionens sjunde ramprogram. Huvudsyftet med DRIVERS-projektet är att fördjupa förståelsen för de förhållanden som finns i ett europeiskt sammanhang mellan några av de viktigaste hälsa under en persons liv - tidig barndom, anställning och inkomst och socialt skydd. Dessutom syftade projektet till att analysera de metoder som används för att bedöma dessa effekter, så att de kan förbättras eller utvecklas nya metoder, för att bättre bestämma de olika resultaten av policyer och program för hälsa.

Hitta mer information här. 

Läs om det på EU-åtgärdssida.

Typ
EuroHealthNet, organisationer och initiativ som arbetar med ojämlikhet i hälsa, forskning
tema
Sysselsättning, arbetshälsa, vuxenutbildning, ungdomsanställning, ekonomisk trygghet, socialt skydd, social inkludering, tillgång till vård, fattigdom, moders hälsa, premiär, barndom, ungdomshälsa, utbildning
Land
Europa
Nivå
europeisk
Årsmodell
2012


Tillbaka till databas