En rättvis chans för god hälsa - Förbättra lokala och regionala hälsoprogram (Nederländerna)

Denna rapport från rådet för allmänhet Hälsa och samhället täcker frågor och råd för regionala och lokala program som behandlar ojämlikhet i hälsa. Rapporten följer en tidigare publikation från rådet, kallad God hälsa ojämlikheter (på nederländska), som utvärderade nationell politik som syftar till att ta itu med ojämlikheter i hälsa och gjorde rekommendationer för att flytta från fokus på individen till ett bredare tillvägagångssätt som behandlar de sammanlänkade ojämlikheterna.

hitta En rättvis chans för god hälsa (på nederländska) här.

Originaltitel: Een eerlijke kans op gezond leven

Typ
NGO / Civil Society Document, Policy & Policy Analysis, Practices & Practices Databases
tema
Ekonomisk trygghet, socialt skydd, social inkludering, tillgång till vård, fattigdom, styrning, hälsa i alla politikområden, välfärdsekonomi, hälsoeffektbedömning, hållbar utveckling, grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI +, migranter, funktionshinder
Land
Nederländerna
Nivå
Lokal, nationell, regional
Årsmodell
2021


Tillbaka till databas