Praktiken

Det finns många beprövade metoder och åtgärder för att minska ojämlikheten i hälsa. Sådana metoder kan komma från hälso- och sjukvårdssystem, till exempel genom ökad cancerscreening bland utsatta grupper. De kan också involvera samarbete mellan och inom sektorer, såsom att vidta transportåtgärder för att minska stadsföroreningar i missgynnade områden.

 

Exempel på framgångsrik ojämlikhet i hälsa praxis som äger rum i hela Europa finns i vår resursdatabas.

 


Övningar för att minska ojämlikheten i hälsa

En betydande mängd kunskap om hur man kan hantera ojämlikheter i hälsan har dykt upp under de senaste decennierna. Nya idéer utvecklas fortfarande.

Det historiska sammanhanget, tillvägagångssätten för styrning och "traditioner" i länder skiljer sig åt och påverkar omfattningen och arten av deras svar på ojämlikheter i hälsa. På samma sätt har olika inställningar och sammanhang olika behov.

Samla in och dela exempel på metoder för att minska ojämlikheter i hälsa och deras resultat kan informera och inspirera till ytterligare åtgärder för att uppmuntra regeringar att “Gör något, gör mer eller gör bättre”1VEM / Europa | Publikationer - Översyn av sociala determinanter och hälsa dela upp sig i WHO: s europeiska region. Sammanfattning (2013) för att minska dem, särskilt när man planerar att återställa den nuvarande pandemin.

Övningar för att minska ojämlikheter i hälsa inkluderar omfattande strategier - med fastställda mål samt mer specifika initiativ och program. Till exempel:

Omfattande strategier:
Särskilda program:

Ytterligare övningar

Ytterligare metoder som kan bidra till att minska ojämlikheten i hälsa finns i EU: s portal för bästa praxis inom området för Hälsofrämjande, Förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-smittsamma sjukdomar. Kapital är ett centralt kriterium för inkludering.

EuroHealthNet har etablerat en Tematisk arbetsgrupp (TWIG) om "bra" eller "bästa metoder" där medlemmarna kommer att utforska de "centrala kriterierna" som är centrala för alla portaler. Dokumentationscentret för hälsofrämjande (DoRS) och National Institute of Health (ISS) har till exempel utvecklat en sådan portal som fokuserar specifikt på att dela med sig av kapitalinriktade metoder: Katalog över aktierelaterade åtgärder (CARE).

Projekt som stärker sysselsättning och rörlighet, förbättrar utbildning och ger alla en chans och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) kan hittas online.

Smakämnen EU: s gemensamma åtgärd för ojämlikhet i hälsa håller också på att genomföra och utvärdera ett brett spektrum av åtgärder som EU: s medlemsstater rör övervakning, hälsosamma livsmiljöer, migration och hälsa, förbättrad tillgång till hälso- och socialtjänster och styrning / hälsa i alla politikområden.

Letar du efter mer information om EU-finansierade åtgärder som hanterar ojämlikhet i hälsa?


COVID-19 och Health Equity Practices

Några specifika metoder som kan bidra till att minska befintliga hälsoskillnader som ett resultat av Covid-19-pandemin inkluderar:


EuroHealthNet Practice Platform

EuroHealthNets övningsplattform stöder åtgärder för att minska ojämlikheten i hälsa i länder och över hela Europa. Plattformen tittar på hur forskning och policy kan tillämpas.

Plattformen hjälper organisationer att bygga kapacitet och dela kunskap om "vad som fungerar". Genom detta utbyte kan de förstärka resurser, samarbeta och forma internationella initiativ. Plattformen stöder medlemmar att använda EU-finansieringsinstrument för att implementera kostnadseffektiva och hållbara hälsopraxis, -politiker och -program.

Varje år anordnar EuroHealthNet 'landbytesbesök' där ledande personal från EuroHealthNet-medlemsorganisationer besöker varandra för att diskutera hur de hanterar vanliga problem. Dessa besök är en möjlighet att visa upp god praxis, analysera, få feedback och initiera uppföljningsåtgärder. Även om besöken endast är tillgängliga för medlemmar kan du hitta rapporter om mötena och beskrivningar av praxis genom att söka efter "studiebesök" i vår databas. Nya händelser har täckt:

  • Främjande av psykosocial hälsa: tvärvetenskapliga, integrerade och institutionella metoder för att förhindra våldsamt beteende och stödja våldsoffer. Hosted by the Directorate for Citizenship Rights and Social Cohesion of the Region of Tuscany, Italy.
  • Främja hälsosamma dieter bland barn. Värd av Österrikes hälsofrämjande stiftelse (FGÖ).
  • Ojämlikhet i hälsa, avinstitutionalisering och social integration av personer med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa. Värd av Bulgarian National Centre of Public Health and Analyses i Sofia (NCPHA).
  • Att ge alla små barn en hälsosam start: ett utbyte om evidensbaserade insatser. Hosted by Santé Publique France i Saint-Maurice, Frankrike.
  • Migrant- och flyktinghälsa, värd Prolepsis.
  • Tillvägagångssätt för förebyggande av självmord och främjande av mental hälsa i Stockholm och i Europeiska unionen. Värd av Stockholms läns landsting: Vårdtjänster och National Center for Suicide Research and Prevention of Mental lll-Health (NASP).

För att ta reda på mer om plattformens arbete och hur man deltar, besök vår hemsida.

 


 

Tryck på Enter
Följ oss
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Innehållet på denna webbplats är maskinöversatt från engelska.

Medan alla rimliga ansträngningar gjordes för att tillhandahålla korrekta översättningar kan det finnas fel.

Den interaktiva kartan och ordlistan kan inte översättas till ett annat språk.

Vi är ledsna för besväret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.
Hoppa till innehåll