Orodja za merjenje in odpravljanje neenakosti v zdravju

Na voljo je veliko orodij, ki vam pomagajo izmeriti in razumeti zdravstvene neenakosti. Lahko vam pomagajo oceniti, kako ravnati, in analizirati, kako lahko vaše politike in ukrepi vplivajo na pravičnost na področju zdravja.

 


 

Orodja za merjenje neenakosti v zdravju

Prvi korak pri nagovarjanju neenakosti v zdravju jih meri.

Podatki in kazalniki

Nabori podatkov vklopljeni zdravje in zdravstvena pravičnost kazalnike najdete v zbirka podatkov o neenakostih v zdravju. Vključujejo

Kratek pregled stanja lahko najdete tudi v naši zemljevid evropske pravičnosti.

Ocene

Priročnik za oceno pravičnosti na področju zdravja (HEAT)

O Priročnik za oceno pravičnosti v zdravju je programska aplikacija, ki olajša oceno neenakosti na področju zdravja v državi. Leta 2021 TOPLOTA Plus je uporabnikom omogočil nalaganje in delo z lastno bazo podatkov.

Oba orodja sta sestavljena iz dveh glavnih komponent:

 • Raziščite neenakost, ki uporabnikom omogoča raziskovanje razmer v enem interesnem okolju (npr. država, provinca ali okrožje), da ugotovi zadnje stanje neenakosti in spremembe neenakosti skozi čas.
 • Primerjaj neenakost, ki uporabnikom omogoča primerjalno analizo, tj. primerjavo situacije v eni zanimivi okolici s situacijo v drugih nastavitvah.

Neenakosti je mogoče oceniti z uporabo razčlenjenih podatkov in povzetkov, ki so prikazani v različnih interaktivnih grafih, zemljevidih ​​in tabelah. Rezultate lahko izvozite in shranite v različnih oblikah.

Poleg tega novo Skladišče podatkov HEAT Plus je bil izdan. To je repozitorij naborov podatkov razčlenjenih podatkov, formatiranih za nalaganje v HEAT Plus. Programska aplikacija je del večje zbirke orodij in virov SZO, ki so bile razvite za podporo državam pri spremljanju neenakosti na področju zdravja (vse dostopne prek SZO Health Equity Monitor).

Več lahko izveste v naši Baza podatkov.


 

Orodja za merjenje in izboljšanje učinka politik in intervencij

Zdravstvene neenakosti povzročajo številni dejavniki v zdravstvenih sistemih in zunaj njih. Pomembno je, da se zdravstvena pravičnost upošteva v politikah, ki zajemajo na primer delo, izobraževanje, socialno zaščito, okolje in prehrambene sisteme.

Ocene učinka na zdravje

Ocene učinka na zdravje (HIA) so praktična orodja za oceno vpliva politik, strategij in pobud zunaj zdravstvenega sektorja (npr. prevoz, zaposlovanje in okolje) na zdravje. Cilj HIA je obveščati odločevalce o škodljivih učinkih predlaganih ukrepov na zdravje in podpirati določitev ustreznih političnih možnosti

Agencije za zdravstveno zavarovanje bi morale najprej preučiti vpliv politike in nato poglejte porazdelitev tega vpliva na različne skupine. Vendar lastniški kapital trenutno ni dosledno pokrit s HIA.

Uporabni viri:

Modeliranje sistema vodenja zalog in znanja

Modeli so stilizirani prikazi realnega sveta, ki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja sistema pod določenimi (političnimi) predpostavkami. Oblikovalcem politik lahko nudijo podporo v celotnem ciklu politike in na številnih področjih politike. MIDAS, Sistem za modeliranje inventarja in znanja Evropske komisije dokumentira modele, ki jih je uporabila za določitev izhodiščnih scenarijev in oceno okoljskih, ekonomskih in socialnih vplivov predlaganih možnosti politike.

Zdravstvena pravičnost v vseh politikah (HiAP)

Zdravstvena pravičnost v vseh politikah (HiAP) je strategija politike, ki je usmerjena na ključ družbene determinante zdravja s pomočjo integriranega odziv politike na ustreznih področjih politike s končnim ciljem podpirati pravičnost na področju zdravja.

 

Revizije zdravstvenega pravičnosti

Revizije zdravstvenih neenakosti so kombinacija postopkov, metod in orodij. Z njimi lahko presodite učinke politik in politik, ki vplivajo na zdravje prebivalstva, in njihovo porazdelitev med prebivalstvom. Primer revizij Skupnega ukrepa EU za neenakosti na področju zdravja (2010–2013)

Uporaba lastniške leče za vse politike, ki vplivajo na zdravje

Špansko ministrstvo za zdravje je izdalo a metodološki vodnik pomagati odločevalcem pri vključevanju vidika pravičnosti na področju zdravja v strategije, programe in dejavnosti. Namen praktičnega orodja je ozavestiti strokovnjake iz zdravstvenega in drugih sektorjev o vplivu, ki bi ga lahko imele njihove politike na neenakosti na področju zdravja in determinante zdravja. Vodnik je del širšega Španska strategija za enakost zdravja, zlasti njegov cilj spodbujati in razvijati ozaveščenost in orodja za enakost zdravja na vseh področjih politike. An dodatni dokument želi olajšati uporabo vodnika na lokalni ravni.

Vodič določa naslednje tri faze:

   1. Preliminarno Analiza s pomočjo kontrolnega seznama;
   2. Cikel popravki, omogočeno v petih korakih. Ta cikel pomaga oceniti
    • ali strategija, program ali dejavnost deluje,
    • ali so nekatere skupine izpuščene,
    • kakšne ovire doživljajo skupine
    • kako politika vpliva na dejavnike zdravja
    • kako je treba politiko preoblikovati.
   3. A preoblikovanje politik, ki temeljijo na revizijah v koraku 2.

Poiščite metodološki vodnik (v španščini) tukaj in (v angleščini) tukaj.

Leta 2022 je bila objavljena posodobljena različica kontrolnega seznama tako v španski in Angleščina, ki je del prve faze zgoraj omenjenega postopka. Kontrolni seznam je posodobljen ustvariti orodje, ki samo po sebi omogoča izvedbo analize, ki se osredotoča na pravičnost in socialne determinante zdravja, ter opredelitev predlogov za izboljšave.

Lokalni ukrepi za odpravo neenakosti v zdravju: sistem, obseg in trajnost

Ta vir (2017) je bil pripravljen za podporo lokalnim ukrepom za odpravljanje neenakosti na področju zdravja s pomočjo lokalnim partnerjem, da ugotovijo, kaj točno intervencije lahko znatno izboljšali rezultate. Opredeljuje različne načine razmišljanja o posegih za zmanjšanje neenakosti v zdravju, in sicer:

 • Posredovanje pri različnih stopnjah tveganja
 • posredovanje za vpliv skozi čas
 • posredovanje skozi življenjsko pot.

Da bi imeli dejanski učinek, morajo biti vse intervencije obsežne, da dosežejo velike dele prebivalstva. Razvil ga je Public Health England, Zmanjševanje neenakosti v zdravju: sistem, obseg in trajnost - objava Zmanjševanje neenakosti v zdravju: sistem, obseg in trajnost - slideshare

Razumevanje vpliva posameznih vedenj, javnih storitev, programov in politik na zdravje in dobro počutje v Walesu

To vključuje interaktivno Orodje za poročanje o okvirih za javno zdravje (2019) za lažje razumevanje vpliva posameznih vedenj, javnih služb, programov in politik na zdravje in dobro počutje v Walesu. Vključuje tudi preglede in povzetke npr. Odnosi med stanovanji in okolico ter zdravjem, blaginjo in pravičnostjo, pa tudi širok spekter drugih informacij, kot so povezave do drugih spletnih mest ter ključni podatki in ključni viri dokazov. Orodje je razvil Observatorij za javno zdravje v Walesu.


 

Orodja za merjenje in izboljšanje učinka politik in intervencij znotraj zdravstvenih sistemov

Odpraviti neenakosti na področju zdravja in pravičnost v programih zdravstvenega dela, storitvah ali ciklih poslovnega načrtovanja

O Orodje za oceno pravičnosti v zdravju (HEAT) iz Javnega zdravja Anglija je okvir, sestavljen iz vrste vprašanj in pozivov, namenjen podpori strokovnjakov v celotnem javnem zdravstvenem sistemu in širšem zdravstvenem gospodarstvu, ki sistematično obravnavajo zdravstvene neenakosti in pravičnost v svojih delovnih programih, storitvah ali ciklih poslovnega načrtovanja. Orodje ima 4 jasne stopnje: priprava; Oceniti; Izboljšajte in uporabite; Pregled. Ponuja enostavno sledljivo predlogo, ki jo je mogoče prilagodljivo prilagoditi različnim delovnim programom.

Kapital v presejalnih programih

Ta Orodje zagotavlja smernice za zdravstvene delavce, izvajalce presejalnih pregledov in komisarje. Vključuje vrsto vprašanj za pomoč pri oblikovanju revizijskega protokola, ki obravnava tri področja:

 1. Ugotavljanje zdravstvenih neenakosti za upravičeno kohorto presejalnih storitev.
 2. Ocena neenakosti na področju zdravja v zvezi s presejalnimi storitvami.
 3. Opredelitev ukrepov, s katerimi lahko zmanjšate neenakosti.

 

Pristop Innov8 za pregled nacionalnih zdravstvenih programov ne pušča nikogar za seboj

Pristop Innov8 je vir za ukrepanje k cilju trajnostnega razvoja (SDG), „nikogar ne pustite za seboj“.

V 8-stopenjskem analitičnem procesu sodeluje multidisciplinarna ekipa. Rezultat so priporočila za izboljšanje uspešnosti zdravstvenega programa s konkretnimi ukrepi za

V tehničnem priročniku Innov8 so navodila in vadbeni listi za vsakega od 8 vključenih korakov.

Več o pristopu Innov8

Tehnični priročnik Innov8


 

Orodja za enakost zdravja in okolje

Obstaja več orodij za preučitev interakcije med zdravstveno pravičnostjo in (grajenim) okoljem. Sem spadajo posebno načrtovanje in uporaba ter širši vidiki, kot so podnebne spremembe.

Postavite standardno orodje

O Namestite orodje Standard ponuja preprost okvir za strukturiranje pogovorov o kraju. Omogoča vam razmišljanje o fizičnih elementih kraja (na primer njegovih zgradbah, prostorih in prometnih povezavah), pa tudi o družbenih vidikih (na primer, ali ljudje čutijo svojo besedo pri odločanju). Orodje ponuja pozive za razprave, ki vam omogočajo, da metodično preučite vse elemente kraja. Orodje natančno opredeli premoženje kraja, pa tudi področja, kjer bi se kraj lahko izboljšal. Preberite o pogovorno mesto - javni pogovor za vse?

Mreža zdravih mest WHO

Zbirka orodij, virov in omrežij WHO Healthy City Network na mestu (2020) je podporni sveženj za izvajanje (2020) Združuje širok spekter virov, ki jih je mogoče uporabiti za doseganje trajnostnega in pravičnega razvoja mest na lokalni ravni prek celotnega mesta in celotne družbe

Konceptualni model in nabor orodij, ki povezuje zdravje, zdravstveno pravičnost in okolje

INHERIT Toolkit

Ta vir vključuje konceptualni model INHERIT, pa tudi informacije, priporočila in študije primerov iz celotne Evrope o izvajanju politik in ukrepov, ki hkrati prispevajo k obnovi okolja ter izboljšanju zdravja in pravičnosti.

Lokalni pristopi za zmanjšanje neenakosti v zdravju

Ta vir vključuje vrsto informacij, orodij in virov za podporo usklajenemu delovanju med lokalno vlado, zdravstvenimi službami ter prostovoljnim in skupnostnim sektorjem za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v Angliji. Public Health England, Združenje direktorjev za javno zdravje in Združenje lokalnih oblasti so vir objavili leta 2019. Neenakosti v zdravju: pristopi k zmanjševanju neenakosti na podlagi krajev - GOV.UK


 

Dodatna orodja

Orodja, zbirka podatkov in publikacije Public Health Scotland

Spletno mesto Public Health Scotland vključuje široko paleto spletnih strani Orodja in viri o zdravstvenih neenakostih, Vključno z Orodja za spremljanje in vrednotenje, informacije o Ocene učinka na zdravstvene neenakosti, in obsežno Zbirka publikacij.

O NHS Škotska mreža znanja ima tudi obsežno bazo podatkov o ustreznih knjigah, revijah in člankih o zdravstvenih neenakostih.

Praktični priročnik za utemeljitev trajnostnih naložb

Kako utemeljiti trajnostno vlaganje v dobro počutje in enakost zdravja: Praktični vodnik opisuje postopni postopek, kako sintetizirati, prevesti in sporočiti dokaze o javnem zdravju in zdravstveni ekonomiji v politiko in prakso, pri čemer je treba upoštevati trajnostne naložbe v dobro počutje in pravičnost v zdravju. Javno zdravje Wales in Sodelujoči center WHO za naložbe v zdravje in dobro počutje sta razvila vodnik.

Oblikovanje politik in programov javnega zdravja

Orodja za sodelovanje za zdravjeTa brezplačni tečaj Udemyja vsebuje navodila, kako oblikovati politike in programe javnega zdravja iz participativne logike, da se vključijo glasovi in ​​zahteve tistih, ki so prejemniki ukrepov, ki jih je treba izvesti. 

Hit Enter
Sledi nam
Na Facebooku
Na Twitterju
Na GooglePlus
Na Linkedinu
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Vsebina te spletne strani je strojno prevedena iz angleščine.

Čeprav smo si smiselno prizadevali za natančne prevode, lahko pride do napak.

Interaktivnega zemljevida in glosarja ni mogoče prevesti v drug jezik.

Žal nam je za nevšečnosti.

Naročite se na naš poštni seznam

 

Uspešno ste se naročili na glasilo

Pri poskusu pošiljanja zahteve je prišlo do napake. Prosim poskusite ponovno.

Naročeni boste na mesečno glasilo EuroHealthNet 'Health Highlights', ki zajema zdravstveno pravičnost, dobro počutje in njihove dejavnike. Če želite izvedeti več o tem, kako ravnamo z vašimi podatki, obiščite razdelek »zasebnost in piškotki« na tej spletni strani.
Preskoči na vsebino