Kdo ima koristi od narave v mestih? Socialne neenakosti pri dostopu do mestnih zelenih in modrih površin po Evropi

O Evropska agencija za okolje so izdali a briefing pregledati dokaze o socialno-ekonomskih in demografskih neenakostih pri dostopu do zdravstvenih koristi, ki izhajajo iz mestnih zelenih in modrih površin po vsej Evropi. Parki, urbani gozdovi, ulice z drevesi in reka podpirajo dobro počutje v mestih z zagotavljanjem prostora za počitek, sprostitev in vadbo ter z ohranjanjem nizkih temperatur. Vendar pa vsi po Evropi nimajo enakega dostopa do zelenih površin v mestih. Predstavlja primere zelenih površin, ki so bile zasnovane tako, da ustrezajo potrebam ranljivih in prikrajšanih družbenih skupin.

Ključna sporočila:
  • Zdravstvene koristi mestnih zelenih površin so dobro prepoznane za otroke, katerih telesni in duševni razvoj se krepi z življenjem, igro in učenjem v zelenem okolju. Obisk zelenih in modrih površin z izboljšanim telesnim zdravjem in socialnim počutjem bistveno koristi tudi starejšim.
  • Dostop do zelenih in modrih površin se po Evropi razlikuje. Na splošno imajo mesta na severu in zahodu Evrope več skupnih zelenih površin na svojem območju kot mesta v južni in vzhodni Evropi. Zelene površine, ki so javno dostopne, predstavljajo razmeroma nizek delež celotne zelene površine, vendar je zagotavljanje javno dostopnih zelenih površin odvisno od lokacije in se med mesti razlikuje.
  • V mestih se stopnja ozelenitve razlikuje glede na soseske, pri čemer je v skupnostih z nižjim socialno-ekonomskim statusom običajno vse manj kakovostnih zelenih površin.
  • Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da vsi ljudje prebivajo v območju 300 m od zelenih površin. Nasprotno pa se nacionalna in lokalna priporočila po Evropi razlikujejo. Smernice glede dostopa za posebne ranljive skupine so redke.
  • Ciljno usmerjeni ukrepi za zmanjšanje neenakosti pri dostopu do visokokakovostnih zelenih površin lahko povečajo koristi narave za zdravje in dobro počutje v mestih.
  • Ugotovljeno je bilo, da vključitev lokalnih skupnosti v načrtovanje in upravljanje zelenih površin spodbuja občutek lastništva in spodbuja uporabo.

Preberite celotno publikacijo (v angleščini) tukaj. 

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, analiza politik in politik, raziskave
tema
Grajeno okolje (stanovanja, promet, urbano načrtovanje), okolje, podnebne spremembe, nenalezljive bolezni, alkohol, prehrana, debelost, rak, kajenje, telesna aktivnost
Država
Evropa
Stopnja
Evropski
Leto
2022


Nazaj na bazo podatkov