Škotski zdravstveni načrt za ženske 2021-2024

Zdravstveni načrt škotskih žensk podpira ukrepe za izboljšanje neenakosti v zdravju žensk z ozaveščanjem o zdravju žensk, izboljšanjem dostopa do zdravstvenega varstva in zmanjšanjem neenakosti v zdravstvenih izidih za dekleta in ženske, tako glede na spol, kot tudi za splošno zdravje žensk. Cilj tega načrta je izboljšati zdravstvene rezultate in zdravstvene storitve za vse ženske in dekleta na Škotskem. Podkrepljeno je s priznanjem, da se ženske soočajo s posebnimi neenakostmi v zdravju in v nekaterih primerih s pomanjkljivostmi, ker so ženske.

Načrt določa 66 ukrepov za zagotovitev, da bodo vse ženske uživale čim boljše zdravstveno varstvo vse življenje. Vključuje resnične življenjske izkušnje žensk, ki so podale povratne informacije o tem, kaj jim je pomembno.

Načrt najdete tukaj. 

Več virov o zdravju žensk najdete tukaj. 

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, zbirka podatkov o politikah in politikah, prakse in prakse
tema
Skupine, ki so izpostavljene ranljivosti: ženske, etnične manjšine, LGBTI +, migranti, invalidnost, zdravstveni sistemi in storitve, primarno zdravstveno varstvo, integrirani sistemi, preventivne službe, zdravstvena delovna sila
Država
Združeno kraljestvo
Stopnja
nacionalni
Leto
2024


Nazaj na bazo podatkov