Preverjeni ali obetavni posegi v preventivo in promocijo zdravja

Ta katalog intervencij je vzpostavilo javno zdravje Francije v skladu s priporočili iz Nacionalne zdravstvene strategije. Ustvarjanje te platforme omogoča artikulacijo in razširjanje inovacij med raziskavami in terenskimi praksami.

Iskanje učinkovitosti in učinkovitosti javnih ukrepov je vse večja skrb tako na nacionalni kot mednarodni ravni z izbiro na dokazih temelječih pristopov ali intervencij. Cilj tega kataloga je izbrati in kvalificirati najrelevantnejše intervencije – najprej v francoskem kontekstu, nato z razširitvijo na tuje intervencije – nato poročati o vsebini in pogojih izvajanja, s ciljem pomagati odločevalcem in lokalne akterje, izberejo ustrezne intervencije za izpolnitev njihovih potreb.

Katalog temelji na skoraj 50-letnem raziskovanju preventive in promocije zdravja, sestavljenem iz raziskovalnih člankov, poročil, študij in ocen.

Raziščite katalog tukaj.

tip
Viri podatkov, raziskave, orodja
tema
Zdravstveni sistemi in storitve, primarno zdravstveno varstvo, integrirani sistemi, preventivne storitve, zdravstvena delovna sila
Država
Francija
Stopnja
Državno, regionalno
Leto
2019


Nazaj na bazo podatkov