Le 'resnična enakost' lahko konča začarani krog revščine

Ta Združeni narodi poročilo ugotavlja, da so otrokom, rojenim v zapostavljenih družinah, odrekane enake možnosti: njihove možnosti, da bi kot odrasli dosegli dostojen življenjski standard, so bistveno zmanjšane že zaradi dejstva, da so njihovi starši revni.

Posebni poročevalec preučuje kanale, skozi katere se ohranja revščina, na področjih zdravstva, stanovanj, izobraževanja in zaposlovanja. Sama rast neenakosti je pomemben dejavnik, ki prispeva k temu: bolj ko so družbe neenake, manj dopuščajo družbene mobilnosti, in neenakosti v premoženju so v tem pogledu še posebej jedke.

Za branje poročila kliknite tukaj. 

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, zakonodaja in analiza politik
tema
Finančna varnost, socialna zaščita, socialna vključenost, dostop do oskrbe, revščina, financiranje in financiranje, skupine, ki doživljajo ranljivost: ženske, etnične manjšine, LGBTI+, migranti, invalidnost, zdravje mater, pred porodom, razmere v otroštvu, zdravje mladostnikov, izobraževanje
Država
Globalno
Stopnja
Facebook Global
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov