Merjenje, kaj je pomembno za dobro počutje otrok in politiko (Poročilo OECD)

Oblikovalci politik za oblikovanje, izvajanje in spremljanje učinkovitih politik dobrega počutja otrok potrebujejo podatke, ki bolje zajemajo življenja otrok, merijo, kaj je zanje pomembno, in že zgodaj odkrivajo nastajajoče težave in ranljivosti. Kljub izboljšavam v zadnjih desetletjih so v nacionalnih in mednacionalnih podatkih o otrocih še vedno pomembne vrzeli. Države lahko dosežejo napredek, če sprejmejo ustrezne ukrepe.

Poročilo OECD Merjenje, kaj je pomembno za dobro počutje in politike otrok postavlja temelje za boljše merjenje blaginje otrok in boljše podatke za boljše politike dobrega počutja otrok. Opisuje "težen" okvir za merjenje blaginje otrok, določa, katere vidike otrokovega življenja je treba meriti in kako bolje spremljati dobro počutje otrok. Opisuje tudi prednostne naloge za razvoj podatkov o otrocih in opredeljuje ključne podatkovne vrzeli, vse z namenom spodbujanja izboljšav v podatkovnih infrastrukturah otrok.

Poročilo poiščite tukaj.

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, analiza politik in politik, raziskave
tema
Zdravje mater, predporodno, otroške razmere, zdravje mladostnikov, izobraževanje
Država
Globalno
Stopnja
Evropski, mednarodni, nacionalni
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov