Učenje iz ocene učinka na zdravje (obdelava in usposabljanje)

Vključevanje pravičnosti v postopek ocene učinka je zahtevno, ker je pravičnost težko opredeliti in se med državami članicami ne dogovarjati z različnimi pomeni v različnih kulturah. Skupni ukrep Equity Action je po Evropi začel razvijati sposobnosti in zmogljivosti za oceno učinka na zdravje (HIA), s posebnim poudarkom na ocenjevanju lastniškega kapitala. Če se HIA dobro izpelje, lahko pomembno vpliva na neenakosti v politiki in zdravju. To poročilo temelji na poročilih o oceni in razmislekih Ben Cave Associates, povratnih informacijah udeležencev držav članic, njihovih študijah primerov in učenju med predstavitvami med vrstniki.

Poročilo obravnava dve področji

  1. učenje iz izvajanja ocene učinka na zdravje z osredotočanjem na pravičnost in
  2. učenje iz izvajanja samega usposabljanja.

Poročilo poiščite tukaj. 

tip
EuroHealthNet, Orodja
tema
Upravljanje, zdravje v vseh politikah, ekonomija dobrega počutja, ocena učinka na zdravje, trajnostni razvoj
Država
Evropa
Stopnja
Evropski
Leto
2011


Nazaj na bazo podatkov