Neenakosti v zdravju: prihodnji izzivi za medsektorsko sodelovanje (Slovenija)

To poročilo, ki ga je napisal Slovenski nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), preučuje obseg zdravstvenih neenakosti v Sloveniji in ukrepe politike, potrebne za zmanjšanje teh neenakosti. Objavljeno leta 2021 vključuje posebno analizo vpliva COVID-19 na neenakosti. Poročilo v sodelovanju z Evropskim uradom za naložbe v zdravje in razvoj Svetovne zdravstvene organizacije uporablja Orodje HESRi za spremljanje politik za povečanje zdravstvene pravičnosti.

Poiščite celotno poročilo (v angleščini) tukaj.

Poiščite povzetek poročila (v angleščini) tukaj.

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, zakonodaja in analiza politik
tema
Upravljanje, zdravje v vseh politikah, ekonomija dobrega počutja, ocena vpliva na zdravje, trajnostni razvoj, skupine, ki so izpostavljene ranljivosti: ženske, etnične manjšine, LGBTI +, migranti, invalidnost
Država
Slovenija
Stopnja
nacionalni
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov