Izboljšanje razumevanja revščine in socialne izključenosti v Evropi

Uporaba podatkov iz Statistika Evropske unije o dohodku in življenjskih razmerah (EU-SILC), ta publikacija odraža rezultate skoraj 5-letne raziskave, ki je vključevala proizvajalce in uporabnike podatkov. Njegov cilj je izboljšati naše razumevanje bistvenih izzivov, s katerimi se sooča "Socialna Evropa", in prispevati k razvoju metod, ki zagotavljajo nove vpoglede v determinante in dinamiko dohodek in življenjske razmere.

S poglobljenimi analizami izboljšuje naše znanje o številnih temah:

  • neenakosti
  • socialnih transferjev
  • tveganje umrljivosti zaradi revščine in socialne izključenosti
  • razlike v pomanjkanju znotraj gospodinjstva razlike v stanovanjskih razmerah med državami
  • neizpolnjene zdravstvene potrebe
  • prikrajšanost otroka
  • življenjske razmere migrantov
  • dinamika denarne revščine zaposlenih
  • pomanjkanja in večdimenzionalne revščine.

V publikaciji so predstavljeni tudi zanesljivi kazalniki, pomembni za politiko na teh področjih, vključno z longitudinalnimi kazalniki. Ta knjiga je namenjena oblikovalcem politik in statistikom ter vsem tistim, ki jih skrbi vpliv ekonomskih in socialnih politik na življenja ljudi ter načini, na katere je mogoče okrepiti socialno razsežnost Evrope in njeno spremljanje.

Poiščite celotno publikacijo (v angleščini) tukaj.

tip
Viri podatkov, vladni/institucionalni/javnozdravstveni zakonski dokument, raziskave, orodja
tema
Finančna varnost, socialna zaščita, socialna vključenost, dostop do oskrbe, revščina, Skupine, ki so izpostavljene ranljivosti: ženske, etnične manjšine, LGBTI +, migranti, invalidnost
Država
Evropa
Stopnja
Evropski
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov