Poraba za zdravstvo poziva vlade, naj ne ponavljajo preteklih napak pri obnovi po COVID-19

O Urad SZO za financiranje zdravstvenih sistemov v Barceloni je poudaril, da morajo vlade kljub pričakovanim proračunskim pritiskom po pandemiji ohraniti višjo raven javne porabe za zdravje v širšo korist družbe. Poročilo, "Poraba za zdravje v Evropi: vstop v novo dobo”, je prva poglobljena analiza izdatkov za zdravstvo v vseh 53 državah članicah evropske regije SZO v skoraj 2 desetletjih.

Zdravstveni izdatki kot politična izbira

Poročilo ugotavlja, da so se izdatki za zdravstvo povečali pred finančno krizo leta 2008. Vendar pa pomemben odmik od javne porabe za zdravstvo kot odziv na krizo v kasnejših letih ni bil spremenjen. Med letoma 2013 in 2018 so plačila iz lastnega žepa rasla hitreje kot javna poraba za zdravstvo v večini držav z nižjimi srednjimi dohodki v regiji ter v približno polovici držav z višjimi srednjimi in visokimi dohodki. Varčevanje v zdravstvenem sektorju – proračunski rezi in omejitve kritja – je spodkopalo nacionalni in regionalni napredek k splošnemu zdravstvenemu zavarovanju. To je stroške zdravstvene oskrbe prevalilo na gospodinjstva, povečalo plačila iz lastnega žepa, privedlo do nezadovoljenih potreb in finančnih težav ter povečalo socialno-ekonomske neenakosti znotraj in med državami.

Poraba za zdravje kot naložba

COVID-19 je pokazal pomen trdnih zdravstvenih sistemov in dolgoročne koristi vlaganja v zdravje prebivalstva. Države so hitro mobilizirale dodatna sredstva za zdravstveni sistem kot odgovor na pandemijo, vendar bosta zdravljenje in preprečevanje COVID-19 ter obravnavanje vpliva motenj v storitvah zahtevala nadaljnje naložbe v prihodnjih letih. Trajno povečevanje javne porabe za zdravje skupaj z dobro zasnovano javno politiko lahko ublaži negativne učinke COVID-19, hkrati pa poveča odpornost zdravstvenega sistema. Poročilo tudi poudarja, da poraba za primarno zdravstveno varstvo predstavlja manj kot polovico vseh izdatkov za zdravstvo, čeprav je to stroškovno učinkovit način zagotavljanja zdravstvenega varstva skupnostim. Svetovna zdravstvena organizacija je pozvala k dodatnemu 1 % bruto domačega proizvoda (BDP) v javnem financiranju, namenjenem primarni zdravstveni oskrbi.

Celotno poročilo (v angleščini) najdete tukaj.

Evropski delovni program

Zmanjšanje javne porabe za zdravstvo po finančni krizi je škodilo zdravstvenim sistemom. V večini držav so potrebne večje javne naložbe v zdravje, da bi dosegli napredek v smeri splošnega zdravstvenega varstva ter izboljšali zdravje, dobro počutje in zaščito pred izrednimi zdravstvenimi dogodki – cilji, ki so osrednji za Evropski delovni program 2020–2025 – »Združeni ukrepi za boljše zdravje v Evropi.«

Več informacij (v angleščini) najdete tukaj.

tip
Organizacije in pobude, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi neenakostmi
tema
Finančna varnost, socialna zaščita, socialna vključenost, dostop do oskrbe, revščina
Država
Evropa
Stopnja
Evropski
Leto
2021


Nazaj na bazo podatkov