Neenakost v zdravju: Uvod v koncepte, teorije in metode

V času, ko se socialne neenakosti naraščajo z zaskrbljujočo hitrostjo, je ta knjiga pomemben vir za razumevanje obsega neenakosti v zdravju in zakaj se izkazujejo vztrajne kljub desetletjem naraščajočega znanja in politik na tem področju.

Ta dostopna knjiga s preučevanjem vplivov družbenega razreda, dohodka, kulture in bogastva ter spola, narodnosti in drugih dejavnikov identitete ponuja ključ do razumevanja glavnih teorij in razlag, kaj se skriva za neenakostjo v zdravju. Bartley preusmeri klasične vedenjske, psihosocialne in materialne pristope v perspektivo življenjskega cikla. Ocenjujoč dokaze o zdravstvenih rezultatih skozi čas ter na lokalni in nacionalni ravni, Bartley trdi, da je za učinkovito reševanje neenakosti v zdravju treba posvetiti več pozornosti posameznikovi socialni integraciji, pri čemer razkriva pomemben del identitete v povezavi z možnostmi za dolgo in zdravo življenje.

Knjiga je bistveno branje za študente, ki se udeležujejo tečajev sociologije zdravja in bolezni, socialne politike in blaginje, zdravstvenih ved, javnega zdravja in epidemiologije ter vseh, ki jih zanima razumevanje posledic socialne neenakosti za zdravje.

Poiščite več informacij tukaj.

Avtor: Mel Bartley

tip
Dokument državnega / institucionalnega / javnega zdravja, analiza politik in politik, raziskave
tema
Grajeno okolje (stanovanja, promet, urbano načrtovanje), zaposlovanje, zdravje pri delu, izobraževanje odraslih, zaposlovanje mladih, finančna varnost, socialna zaščita, socialna vključenost, dostop do oskrbe, revščina, upravljanje, zdravje v vseh politikah, ekonomija dobrega počutja, vpliv na zdravje Ocenjevanje, trajnostni razvoj, skupine, ki so izpostavljene ranljivosti: ženske, etnične manjšine, LGBTI +, migranti, invalidnost, zdravstveni sistemi in storitve, primarno zdravstveno varstvo, integrirani sistemi, preventivne službe, zdravstvena delovna sila, zdravje mater, predporodno obdobje, otroške razmere , zdravje mladostnikov, izobraževanje, duševno zdravje, odvisnost, nenalezljive bolezni, alkohol, prehrana, debelost, rak, kajenje, telesna aktivnost
Država
Evropa, Združeno kraljestvo
Stopnja
Evropska, mednarodna, lokalna, nacionalna, regionalna
Leto
2016


Nazaj na bazo podatkov